10.งานทำบันได ชั้น2

1378704631537

1377599807971.jpg 1378539162106.jpg 1378704631537.jpg

1378704911971.jpg 1378872905339.jpg 1378874247513.jpg

1378874268498.jpg 1378878482180.jpg 1378880624252.jpg

1378883208464.jpg 1378964167233.jpg IMG_20130827_154028.jpg

IMG_20130827_172512.jpg IMG_20130829_145842.jpg IMG_20130829_145906.jpg

IMG_20130902_162009.jpg IMG_20130902_162016.jpg IMG_20130909_120101.jpg

IMG_20130909_120111.jpg IMG_20130909_123038.jpg IMG_20130909_123045.jpg

IMG_20130911_111402.jpg IMG_20130911_111410.jpg IMG_20130911_111419.jpg

IMG_20130911_111532.jpg IMG_20130911_111541.jpg IMG_20130911_111551.jpg

IMG_20130911_113735.jpg IMG_20130911_113800.jpg IMG_20130911_124822.jpg

IMG_20130911_124831.jpg IMG_20130911_124844.jpg IMG_20130911_140604.jpg

IMG_20130911_140611.jpg IMG_20130911_140623.jpg IMG_20130911_140724.jpg

IMG_20130912_105445.jpg IMG_20130912_105453.jpg IMG_20130912_105521.jpg

IMG_20130912_113444.jpg IMG_20130912_113451.jpg IMG_20130912_113501.jpg

IMG_20130912_113508.jpg IMG_20130912_113519.jpg IMG_20130912_113526.jpg

IMG_20130912_113534.jpg IMG_20130912_113546.jpg IMG_20130912_151802.jpg

IMG_20130912_151808.jpg IMG_20130912_151829.jpg IMG_20130912_151835.jpg

IMG_20130912_151840.jpg IMG_20130912_151857.jpg IMG_20130912_152051.jpg

IMG_20130912_152129.jpg IMG_20130912_152135.jpg IMG_20130912_152152.jpg

IMG_20130912_152208.jpg _DSC0034_3.JPG _DSC0035_3.JPG

_DSC0036_3.JPG _DSC0037_3.JPG _DSC0038.JPG

_DSC0039_3.JPG _DSC0040_2.JPG _DSC0041.JPG

_DSC0042_2.JPG _DSC0043_3.JPG _DSC0044_3.JPG