03.วันประชุมเตรียมงานวางศิลา

 DSC6493

_DSC6493.JPG _DSC6494.JPG _DSC6495.JPG

_DSC6496.JPG _DSC6497.JPG _DSC6498.JPG

_DSC6499.JPG _DSC6500.JPG _DSC6501.JPG

_DSC6502.JPG _DSC6503.JPG _DSC6504.JPG