ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

dhammajuk

 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเจดีย์อนุสรณ์พระมงคลกิตติธาดา ทอด ณ วัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557