ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)

dhammajuk

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ขอเรียนเชิญลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทำบุญมหากุศลร่วมกันในครั้งนี้นะครับ

18 วันรวมกฐิน

19 วันทอดกฐิน