header

สถิติเว็บไซต์

3671778
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
21
54
278
697
2748
259
3671778

Forecast Today
96

1.72%
2.72%
0.68%
0.14%
0.04%
94.71%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:3.235.182.206

ธรรมะหลวงพ่ออมร เขมจิตโต (มงคล กิตติธาดา) ชุดที่ 3

Download Name Play Size Duration
download 1
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

12.9 MB 28:09 min
download 10_เบื้องแรกของการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ชา สุภัทโท
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

13.6 MB 29:46 min
download 11_ข้อธรรมคำสอน ของพระมงคลกิตติธาดา
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

6.1 MB 13:25 min
download 12_เรื่อง ช่างหล่อผู้ชาญฉลาด (เสียงอ่านหลวงพ่อ)
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

15.2 MB 33:14 min
download 13_เรื่อง กาฝาก (เสียงอ่านหลวงพ่อ)
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

18.3 MB 39:59 min
download 14_เรื่อง ไก่กัมมัฎฐาน (เสียงอ่านหลวงพ่อ)
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

10.9 MB 23:53 min
download 15_เรื่อง เป็นเจ้าคุณ (เสียงอ่านหลวงพ่อ)
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

7.4 MB 16:12 min
download 16_ทอดกฐิน ณ วัดหนองป่าพง 1 พ.ย. 33
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

28.8 MB 1:02:50 min
download 02_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง 14 ม.ค. 52
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

27.8 MB 1:00:39 min
download 03_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง 14 ม.ค 44
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

24.5 MB 53:35 min
download 04_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดหนองป่าพง 10 ม.ค.41
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

21.4 MB 46:41 min
download 05_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่านานาชาติ 5 พ.ย. 53
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

24.7 MB 53:56 min
download 06_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก 11 ส.ค 43
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

28.5 MB 1:02:20 min
download 07_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก 17 ธ.ค. 52
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

22.4 MB 49:01 min
download 08_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก 14 ก.ค.53
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

18.5 MB 40:30 min
download 09_พระธรรมเทศนา แสดง ณ วัดป่าวิเวก 18 ก.ย. 53
พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

22.5 MB 49:03 min

ธรรมะหลวงพ่ออมร เขมจิตโต (มงคล กิตติธาดา) ชุดที่ 2

Download Name Play Size Duration
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒâ¡ÈÅ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

18.3 MB 40:02 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 27 ¾.¤. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

21.4 MB 46:44 min
download ʹ·¹Ò¸ÃÃÁ¡Ñº¤³Ð¤Ø³ËÁÍÍÁÃÒáÅÐâÂÁ¨Ò¡­Õè»Øè¹
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

24.4 MB 53:24 min
download ãËéâÍÇÒ·¾ÃÐ-à³ÃÁÒ¶ÇÒÂÊÑ¡¡ÒÃÐ 1¡.¤.áÅÐ 28 ¡.¤. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

19.6 MB 42:43 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 3 ¡.¤.49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

27 MB 58:57 min
download à·È¹ÒͺÃÁ¤ÃٹѡàÃÕ¹ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

41.8 MB 1:31:23 min
download à·È¹Ò¤³Ðþ.µÃСÒà ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

28.1 MB 1:01:17 min
download à·È¹ÒÇѹÍÒÊÒÌËºÙªÒ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.6 MB 29:47 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒ·ÐàÁ¹ªÑÂ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

26.4 MB 57:46 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

14 MB 30:32 min
download à·È¹ÒÇÔÊÒ¢ºÙªÒ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

20.6 MB 44:59 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.2 MB 28:44 min
download à·È¹Ò§Ò¹È¾ËÅǧ¾èͨѹ·Ãì ·ÕèÇÑ´ºÖ§à¢ÒËÅǧ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.8 MB 30:05 min
download ãËéâÍÇÒ·¾ÃÐ-à³Ã ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 27 ¡.Â. 42
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

31.1 MB 1:08:02 min
download ʹ·¹Ò¸ÃÃÁ¡Ñº¤³Ð¤Ø³µØê¡µÒ 4 àÁ.Â. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

12.5 MB 27:17 min


ธรรมะหลวงพ่ออมร เขมจิตโต (มงคล กิตติธาดา) ชุดที่ 1

Download Name Play Size Duration
download 01. 10 ม.ค. 41 พระคุณหลวงปู่ชา เทศนาที่วัดหนองป่าพง
พระมงคลกิตติธาดา(อมร เขมจิตฺโต)

42.9 MB 46:37 min
download 10
31 MB 33:51 min
download 11
62.3 MB 1:08:04 min
download 12
33.1 MB 36:07 min
download 13
57.2 MB 1:02:26 min
download 14
45.5 MB 49:41 min
download 15
31.3 MB 34:12 min
download 16
13.5 MB 14:42 min
download 2
49.6 MB 54:09 min
download 3
57.5 MB 1:02:51 min
download 4
50.1 MB 54:43 min
download 5
49.6 MB 54:14 min
download 6
55.2 MB 1:00:19 min
download 7
12 MB 13:09 min
download 8
46 MB 1:40:35 min
download 9
37.3 MB 40:45 min


วัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์)
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน Browser IE และ Google Chome