header

สถิติเว็บไซต์

1346680
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
204
3216
12808
13355
39780
40046
1346680

Forecast Today
312

4.00%
2.82%
1.22%
0.27%
0.03%
91.67%
Online (15 minutes ago):38
38 guests
no members

Your IP:54.92.170.149

ธรรมะหลวงพ่ออมร เขมจิตโต (มงคล กิตติธาดา) ชุดที่ 2

Download Name Play Size Duration
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒâ¡ÈÅ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

18.3 MB 40:02 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 27 ¾.¤. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

21.4 MB 46:44 min
download ʹ·¹Ò¸ÃÃÁ¡Ñº¤³Ð¤Ø³ËÁÍÍÁÃÒáÅÐâÂÁ¨Ò¡­Õè»Øè¹
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

24.4 MB 53:24 min
download ãËéâÍÇÒ·¾ÃÐ-à³ÃÁÒ¶ÇÒÂÊÑ¡¡ÒÃÐ 1¡.¤.áÅÐ 28 ¡.¤. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

19.6 MB 42:43 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 3 ¡.¤.49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

27 MB 58:57 min
download à·È¹ÒͺÃÁ¤ÃٹѡàÃÕ¹ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

41.8 MB 1:31:23 min
download à·È¹Ò¤³Ðþ.µÃСÒà ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

28.1 MB 1:01:17 min
download à·È¹ÒÇѹÍÒÊÒÌËºÙªÒ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.6 MB 29:47 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒ·ÐàÁ¹ªÑÂ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

26.4 MB 57:46 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

14 MB 30:32 min
download à·È¹ÒÇÔÊÒ¢ºÙªÒ ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

20.6 MB 44:59 min
download à·È¹Ò·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.2 MB 28:44 min
download à·È¹Ò§Ò¹È¾ËÅǧ¾èͨѹ·Ãì ·ÕèÇÑ´ºÖ§à¢ÒËÅǧ
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

13.8 MB 30:05 min
download ãËéâÍÇÒ·¾ÃÐ-à³Ã ·ÕèÇÑ´»èÒÇÔàÇ¡ 27 ¡.Â. 42
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

31.1 MB 1:08:02 min
download ʹ·¹Ò¸ÃÃÁ¡Ñº¤³Ð¤Ø³µØê¡µÒ 4 àÁ.Â. 49
ËÅǧ¾èÍ ÍÁà à¢Á¨ÔµÚâµ

12.5 MB 27:17 min


วัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์)
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน Browser IE และ Google Chome