ภาพศาสนสถาน

DSC05255

ประมวลภาพ ณ มุมต่างๆ ในวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 7

DSC05255.JPG PICT0033.jpg PICT0034.jpg

PICT0037.jpg PICT0043.JPG _DSC0001_2.JPG

_DSC0001_3.JPG _DSC0002.JPG _DSC0003.JPG

_DSC0003_3.JPG _DSC0004_4.JPG _DSC0006.JPG

_DSC0006_2.JPG _DSC0007_3.JPG _DSC0008.JPG

_DSC0008_2.JPG _DSC0009.JPG _DSC0009_2.JPG

_DSC0010.JPG _DSC0010_2.JPG _DSC0010_3.JPG

_DSC0011.JPG _DSC0011_2.JPG _DSC0012_2.JPG

_DSC0012_3.JPG _DSC0013.JPG _DSC0013_2.JPG

_DSC0014_3.JPG _DSC0015.JPG _DSC0015_2.JPG

_DSC0016.JPG _DSC0016_3.JPG _DSC0017.JPG

_DSC0017_2.JPG _DSC0017_3.JPG _DSC0018.JPG

_DSC0018_2.JPG _DSC0019.JPG _DSC0019_3.JPG

_DSC0020.JPG _DSC0020_2.JPG _DSC0021.JPG

_DSC0021_2.JPG _DSC0022.JPG _DSC0022_2.JPG

_DSC0023.JPG _DSC0023_2.JPG _DSC0023_3.JPG

_DSC0024.JPG _DSC0026_3.JPG _DSC0027_2.JPG

_DSC0027_3.JPG _DSC0028_3.JPG _DSC0029_2.JPG

_DSC0030_2.JPG _DSC0032_3.JPG _DSC0033_2.JPG

_DSC0036_2.JPG _DSC0037.JPG _DSC0041_2.JPG

นกหสดลง.JPG เตาไดโนเสาร.JPG